Program EU i Balkan

Program "Evropska unija i Balkan" za studente treće godine fakulteta realizovao se od akademske 1998/1999. do 2007/2008. godine.

Na program "Evropska unija i Balkan" upisivalo se još 35 odabranih studenata. Ovaj program, takođe je baziran na multidisciplinarnim kursevima i veštinama, ali, pre svega, fokusiran na jednu oblast – evropske studije. Cilj ovog programa bio je da obrazuje studente o Evropskoj uniji, evropskim vrednostima, institucijama, kulturi, istoriji i standardima.

Studenti koji su želeli da se upišu na program "Evropska unija i Balkan" imali su obavezu, kao i zainteresovani za upis na Glavni program, pisanja eseja "Zašto želim da postanem student BOŠ-a", polaganja testova opšte kulture i informisanosti, testa ličnosti i engleskog jezika. Zatim su prema postignutim poenima pozivani na intevju sa Komisijom i najboljih 35 pohađali su program "Evropska unija i Balkan".

Studenti programa "Evropske unije i Balkana" programa bili su u mogućnosti da se u narednoj akademskoj godini prijave za Glavni program.

Položaj Srbije i Crna Gore i drugih balkanskih zemalja posebno je proučavana na ovom modulu, pre svega zbog važnosti procesa evropskih integracija za budućnost čitavog regiona.

 

STRUKTURA PROGRAMA EVROPSKA UNIJA I BALKAN U TOKU AKADEMSKE 2004/2005.

Jesenji semestar 

obavezni modul


Uvod u institucije, procedure i
pravo Evropske unije

izborni modul


Ideja Evrope - od Antike do
Evropske unije

Ekonomija Evropske unije

Evropa i Balkan

Proširenje Evropske unije na istok

 Prolećni semestar 

obavezni modul


Evropska unija i svetska trgovina


izborni modul 


Konstitucionalizacija Evrope

Evro-atlantski odnosi: razvoj
i savremeni izazov

Ideja Evrope u umetnosti i književnosti

Strategija SCG za priključenje EU

Pisanje dva eseja

Slobodne aktivnosti

Kurs engleskog jezika i priprema za TOEFL

Kurs nemačkog jezika

Kurs računara

Psihološke radionice

Debata

Zimska škola timskog rada

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs